Retningslinier for RVI

Retningslinjer RVI

Formål:

Formålet med Ruds Vedby Idrætsforenings´s(RVI)  samværspolitik er, at beskrive retningslinierne for samværet i foreningen. Endvidere har vores samværspolitik også til formål at tilgodese og beskytte den enkelte idrætsudøver  – børn såvel som voksne – mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb. Men også at beskytte trænere/ledere mod rygter om samme.

Definition:

Med ”siddende formand” menes formanden for hele RVI. Med RVI´s arrangementer menes: Træning, kamp, møder, fester, ture og andre aktiviteter, der afholdes af trænere og ledere med deltagelse af holdet.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner vedrørende samværspolitikken er klubbens siddende formand eller et af hovedbestyrelsens medlemmer.

Retningslinier:

Med følgende retningslinier vil vi som forening gerne signalere, hvordan vi i fællesskab bør optræde, så RVI bliver et godt og trygt sted at være både for idrætsudøvere, forældre, trænere og ledere.

 1. I RVI taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe. Hvis trænere/ledere eller forældre ser eller hører noget, der kan virke stødende på andre, bør de sige fra og tilkendegive, at det ikke accepteres.
 2. Trænere/ledere skal ikke have eneansvaret for et hold. Der skal helst være tilknyttet en hjælper.
 3. Vi respekterer et nej, også i leg.
 4. I forbindelse med ture/stævner o.l. er der altid mindst 2 voksne med, hvor den ene har udfyldt og afleveret en børneattest til bestyrelsen.
 5. Vi går ikke i det modsatte køns omklædningsrum.
  Trænere/ledere må ikke gå alene med et enkelt barn i omklædningsrummet.
 6. Af hensyn til mobning, er brug af mobiltelefoner i omklædningsrummene ikke tilladt.
 7. Trænere/ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 8. Vi opfordrer forældre til, at deltage i børnenes/den unges idrætsliv, da de kender børnene/den unge bedst og derfor kan de bedst orientere trænere/ledere eller siddende formand hvis deres barn/unge mistrives.
 9. Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal han/hun kontakte siddende formand eller en anden fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols. Derved får eventuelle ”fejlagtige” misforståelser ellerrygter ikke lov at sprede sig.
 10. Alle har pligt til, at gå til siddende formand eller bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 11. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem.

Alkohol:

Der må ikke nydes alkohol i omklædningsrummene

Der henvises til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol.

Rygning:

Der må ikke ryges i RVI´s klubhus eller i omklædningsrummene. Vi henviser til udendørsareal.

Euforiserende stoffer:

Indtagelse og i særdeleshed salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark. Vi vil på ingen måde acceptere at idrætsudøvere, trænere eller ledere indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved klubbens arrangementer. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer.

Ved salg af euforiserende stoffer i forbindelse med foreningens arrangementer, vil der blive indgivet politianmeldelsemod sælger.

Doping:

Doping accepteres ikke i RVI. Så i tilfælde af, at en idrætsudøver, træner eller leder indtager eller anvender doping, vil det betyde øjeblikkelig bortvisning og karantæne. Ved salg af doping i og omkring foreningens lokaler eller Ruds Vedbyhallen, vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.

Børneattest:

RVI indhenter børneattest på alle trænere og ledere, der har med børn og unge at gøre i idræts øjemed.

Generelt:

Ved brud på RVI´s retningslinier, er det bestyrelsen der fastsætter eventuelle karantæne.

Denne samværspolitik kan løbende ændres af RVI´s bestyrelse, men skal tages op til revision 1 gang årligt.


Udskriv   Email